logo

UNINTENTIONAL PLEASURE
(NECHYANNAYA RADOST)
2005

”UNINTENTIONAL PLEASURE”

Director:

Production Designer:

Colorist:

Script:

Cast:

Producer/Company:

2005 (NECHYANNAYA RADOST)

Martiros FANOSYAN

Nina KOBIASHVILI

Ivan MASLENNIKOV

Yuri AVETIKOV, Yevgeni KOTOV

Armen DZHIGARHANYAN, Nadezhda RUMYANTSEVA, Anna SNATKINA

Gevorg NERSISYAN / Paradis Production